Наукова робота

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства

Інноваційний розвиток країни вимагає нових підходів до забезпечення фундаментальної наукової бази, здатної на рівноправну інтеграцію в європейський та світовий науково-економічний простір.

З цією метою, починаючи з першого курсу студенти беруть активну участь у наукових дослідженнях, конференціях, в роботі круглих столів, олімпіадах, симпозіумах, брейн-рингах. Презентація доповідей як правило відбувається іноземною мовою.

Результати такої роботи спрямовують студентів до більш високого інтелектуального розвитку, проявляючи свої здібності. Щорічно наші студенти стають переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Наукові здобутки студентів кафедри засвідчено участю більш ніж 40 міжнародних, республіканських і регіональних конференцій. Ними опубліковано понад 600 наукових статей та доповідей.

Дотримуючись засадницьких вимог концепції сталого розвитку, що діє в межах глобальної економіки та глобальної системи, нашій державі вкрай необхідно перейти до стадії наскрізної інноваційно-екологічної політики на основі якої ці пріоритетні цілі стануть спільними для всього суспільства.

Однією найголовніших сфер, що являється складовою формування та підготовки висококваліфікованих фахівців є наукова діяльність кафедри.

Залучаючи професорсько-викладацький склад та студентів до участі в міжнародних конференціях та круглих столах, дає змогу вирішувати найбільш актуальні проблеми сьогодення як на регіональному так і на державному рівні. А саме:

- глобальні проблеми інноваційного розвитку (запровадження відновлюваних джерел енергії);

- проблеми екології та захисту навколишнього середовища;

- вплив кризових явищ на соціально-економічний розвиток країни;

-фінансова система та обліково-аудиторське забезпечення трансформаційних процесів в умовах глобалізації;

- інвестиційно-інноваційний пріоритет економічного розвитку України в умовах інтеграції в світове господарство;

- ідеологія державного управління економікою;

- інформаційне середовище в процесі світової соціально-економічної трансформації;

- інституційно-правові засади функціонування національної економіки;

-сучасні вимоги глобально-орієнтованого світу у контексті полікультурної компетенції;

Саме з цією метою, з дня заснування кафедри проводиться щорічна науково-практична конференція присвячена дню науки - «Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації». Такі заходи дають можливість студентам набувати теоретичних знань та поєднувати їх з практичними, а також розширювати кругозір та набувати досвіду.

Конференції, зазвичай, відвідують науковці, підприємці, представники органів державного управління, аспіранти та студенти як з України , так і з інших країн, що сприяє розширенню можливостей залучення студентів до участі в міжнародних програмах.

За результатами проведених заходів видають збірники наукових праць, матеріали яких використовуються в навчальному процесі. Також, з метою виявлення талановитої та обдарованої молоді, яка усвідомлює важливість та переваги володіння іноземною мовою, кафедрою щорічно проводиться олімпіада з іноземних мов серед учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл міста та області, де учасникам надається можливість визначити рівень володіння іноземною мовою.

Співпраця у науковій сфері є доказом того, що сучасний світ, незважаючи на свою різноманітність та індивідуальність єднає країну, інтернаціоналізуючи її економічний розвиток на наукових засадах.

Під час проведення круглого столу

Учасники круглого столу «Трансформація соціально-економічної системи україни: європейський вимір»

© 2021 KNTU