Історія спеціальності

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства

Сьогодні економічний розвиток нашої країни пов’язаний з інтеграційними процесами, що відбуваються в світі. Тож пріоритетним напрямом розвитку економіки України нині є зовнішньоекономічна діяльність. Без фактора міжнародної співпраці, перш за все на рівні первинної підприємницької ланки, неможливо досягти вирішення завдань реформування, раціоналізації економіки, виходу країни на зовнішній ринок. Разом із тим процес інтеграції виявив безліч проблем, з якими раніше ми не зустрічалися в господарській діяльності. Це кадрове забезпечення.

Потреба у фахівцях цього напряму пояснюється необхідністю кожного підприємства самостійно здійснювати експортно-імпортні операції, налагоджувати економічні зв’язки з суб’єктами підприємницької діяльності між країнами світу, в першу чергу з країнами Європейського Союзу.

Визначаючи такі пріоритети в 2000 році в Кіровоградському національному технічному університеті було створено кафедру міжнародної економіки (зараз Центральноукраїнський національний технічний університет кафедра міжнародних економічних відносин).

Для підготовки такого рівня фахівців на кафедрі впроваджено нові прогресивні методи навчання, які визначають пріоритетність та послідовність вивчення необхідних дисциплін гуманітарного, фундаментального та професійного спрямування.

© 2020 KNTU