Головна

Презентуємо спеціальність 292 „Міжнародні економічні відносини”. Підготовка з даної спеціальності здійснюється кафедрою міжнародних економічних відносин з 2000 року, яка займає лідируючі позиції в освітній сфері. Спеціальність має найвищий - IV рівень акредитації, що дає змогу здійснювати підготовку за освітніми рівнями „Бакалавр” та „Магістр”.

Звертаю вашу увагу на те, що з минулих часів і по сьогоднішній день міжнародні економічні відносини поєднують навколо себе людей, підприємства, країни. Ми стаємо свідченням того, як швидко змінюється світ, трансформуючись в єдине глобальне суспільство. Це, в свою чергу, вимагає підготовки висококваліфікованих елітних кадрів нового покоління.

Обравши цю спеціальність, у Вас є можливість здобути глибокі економічні знання з дисциплін циклу загального та професійного спрямування. Отримавши диплом фахівця, випускники мають змогу працювати як в Україні, так і за кордоном, займаючи провідні та керівні посади на підприємствах усіх форм власності, а саме: в державних адміністраціях, торгово-промисловій палаті, митно-податкових установах, у фінансово-кредитних установах: банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, у консалтингових фірмах, товарних і валютних біржах, в освітній сфері та ін.

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,
доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
Іван Михайлович Миценко

© 2024 KNTU