Історія та спеціальності

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства. Освіта стає найважливішою галуззю, від розвитку якої залежить прогрес економічного зростання. Ключову роль в цьому контексті відводиться зовнішньоекономічній діяльності. Зокрема, враховуючи інтенсивний рух України у світове господарство, форми і темпи реалізації цих інтеграційних процесів залежатимуть від підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин.

Визначаючи такі пріоритети в 2000 році в Кіровоградському національному університеті (зараз Центральноукраїнський національний університет) було створено кафедру міжнародної економіки.

Для підготовки такого рівня фахівців на кафедрі впроваджено нові прогресивні методи навчання, які визначають пріоритетність та послідовність вивчення необхідних дисциплін гуманітарного, фундаментального та професійного спрямування. Застосування таких методів вимагає і відповідної матеріальної-навчальної бази. Створена сучасна комп’ютерна лабораторія.

Велику увагу приділяють вивченню іноземних мов. Починаючи з першого курсу і впродовж всього навчання студенти поглиблено вивчають дві іноземні мови (англійську та німецьку).

Сьогодні це провідна кафедра, яка готує фахівців з міжнародних економічних відносин та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Матеріальний фонд кафедри становить більше 4 млн. грн., аудиторне забезпечення перевищує 800 м2.

© 2019 KNTU