Головна

Головна

Підготовка зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» здійснюється кафедрою з 2000 року, яка займає лідируючі позиції в освітній сфері. Спеціальність має найвищий ІV рівень акредитації, що дає змогу здійснювати підготовку за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр».

Сьогодні економічний розвиток нашої країни пов’язаний з інтеграційними процесами, що відбуваються в світі. Тож пріоритетним напрямом розвитку економіки України нині є зовнішньоекономічна діяльність. Без фактора міжнародної співпраці, перш за все на рівні первинної підприємницької ланки, неможливо досягти вирішення завдань реформування, раціоналізації економіки, виходу країни на зовнішній ринок. Разом із тим процес інтеграції виявив безліч проблем, з якими раніше ми не зустрічалися в господарській діяльності. Це кадрове забезпечення.

Потреба у фахівцях цього напряму пояснюється необхідністю кожного підприємства самостійно здійснювати експортно-імпортні операції, налагоджувати економічні зв’язки з суб’єктами підприємницької діяльності між країнами світу, в першу чергу з країнами Європейського Союзу.

Визначаючи такі пріоритети в 2000 році в Кіровоградському національному технічному університеті було створено кафедру міжнародної економіки (тепер: Центральноукраїнський національний технічний університет, кафедра міжнародних економічних відносин).

Для підготовки такого рівня фахівців на кафедрі впроваджено нові прогресивні методи навчання, які визначають пріоритетність та послідовність вивчення необхідних дисциплін гуманітарного, фундаментального та професійного спрямування.

© 2022 KNTU