Здобувачу

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства. Освіта стає найважливішою галуззю, від розвитку якої залежить прогрес економічного зростання. Ключову роль в цьому контексті відводиться навчальному процесу. Зокрема, враховуючи інтенсивний рух України у світове господарство, форми і темпи реалізації цих інтеграційних процесів залежатимуть від підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин.

Згідно навчального плану студенти вивчають базові фундаментальні дисципліни, зокрема: основи макро- та мікроекономіки, основи підприємництва та міжнародного бізнесу, міжнародну економіку, регіональну економіку та вільні економічні зони. А також враховуючи сучасні тенденції глобальної економіки та входження України до світового ринку, студентам викладають стандартизовані до цих умов дисципліни, зокрема: бухгалтерський облік і фінансову звітність за міжнародними стандартами, зовнішньоекономічну діяльність підприємств, митну справу, маркетингові дослідження національного та світового ринків, податкову систему України та зарубіжних країн, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, біржову діяльність та міжнародну торгівлю, міжнародний страховий та банківський бізнес, інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю, глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин та інші, що дають можливість сучасному економісту бути висококваліфікованим і конкурентоспроможним фахівцем.

Під час лекційних занять

Велика увага приділяється вивченню іноземних мов. Починаючи з першого курсу і протягом всього навчання студенти поглиблено вивчають дві іноземні мови з трьох запропонованих: англійську, французьку або німецьку. Для цього створені шість лінгвістичних лабораторій з широким застосуванням автентичної літератури, аудіо та відео матеріалів, комп’ютерних навчальних програм.

Викладання мов забезпечується висококваліфікованими викладачами кафедри, які мають міжнародні сертифікати. У процесі навчання враховується індивідуальний рівень знань кожного студента, що дає змогу вивчати мову з початкового рівня.

Міжкультурний діалог німецькою та французькою мовами

Практичне заняття з англійської мови

Здійснюючи високий рівень підготовки, а також завдяки гнучкості навчального процесу та індивідуальному підходу до теоретичної та практичної підготовки студенти мають змогу навчатися і проходити стажування у вищих навчальних закладах Західної Європи, США та інших країнах, з якими кафедра має офіційні угоди про спільну підготовку фахівців.

Така форма співпраці дає можливість отримувати подвійні дипломи України та країн ЄС. Отже, знання іноземних мов сьогодні є реальною необхідністю, а не даниною моди.

Спільне стажування з іноземними студентами у Канаді

Під час стажування у Ліможському університеті (Франція)

Стажування – навчання, набуття досвіду, відпочинок...... (Німеччина)

Саме такі критерії підготовки дають змогу нашим студентам після отримання диплому бакалавра вступати до магістратури вищих навчальних закладів європейських країн. За останні 10 років більше 100 випускників закінчили магістратуру вищих навчальних закладів країн ЄС, де успішно працюють і долають кар’єрне зростання в усіх галузях економіки.© 2023 KNTU