Навчальний Процес

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства

Зміни, які відбуваються в світовій економічній системі, невід’ємною складовою якої є Україна, висувають нові вимоги до якісної підготовки фахівців, здатних конкурувати не тільки на внутрішньому, а й зовнішньому ринках праці. Такі вимоги потребують застосування нових прогресивних методів у процесі підготовки майбутніх спеціалістів.

Під час лекційних занять

Згідно навчального плану студенти вивчають дисципліни циклу загальної та професійної підготовки такі як основи макро- та мікроекономіки, основи підприємництва та міжнародний бізнес, міжнародна економіка, регіональна економіка та вільні економічні зони.

Враховуючи сучасні тенденції глобальної економіки, а також входження України до єдиного європейського ринку, студенти вивчають стандартизовані до цих умов дисципліни, зокрема: бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, митна справа, маркетингові дослідження національного та світового ринків, податкова система України та зарубіжних країн, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, біржова діяльність та міжнародна торгівля, міжнародний страховий та банківський бізнес, інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю, глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин та інші, що дають можливість сучасному економісту бути висококваліфікованим і конкурентоспроможним фахівцем.

Міжкультурний діалог німецькою та французькою мовою

Саме такі критерії підготовки дають змогу нашим студентам після отримання диплому бакалавра вступати до магістратури вищих навчальних закладів європейських країн. За останні 10 років більше 100 випускників закінчили магістратуру вищих навчальних закладів країн ЄС, де успішно працюють і долають кар’єрне зростання в усіх галузях економіки.

Практичне заняття з англійської мови

Велика увага приділяється вивченню іноземних мов. Починаючи з першого курсу і протягом всього навчання студенти поглиблено вивчають дві іноземні мови з трьох запропонованих: англійську, французьку або німецьку. Для цього створені шість лінгвістичних лабораторій з широким застосуванням автентичної літератури, аудіо та відео матеріалів, комп’ютерних навчальних програм.

Під час стажування у Ліможському університеті
(Франція)

Викладання мов забезпечується висококваліфікованими викладачами кафедри, які мають міжнародні сертифікати. У процесі навчання враховується індивідуальний рівень знань кожного студента, що дає змогу вивчати мову з початкового рівня.

Спільне стажування з іноземними студентами у Канаді

Здійснюючи високий рівень підготовки, а також завдяки гнучкості навчального процесу та індивідуальному підходу до теоретичної та практичної підготовки студенти мають змогу навчатися і проходити стажування у вищих навчальних закладах Західної Європи, США та інших країнах, з якими кафедра має офіційні угоди про спільну підготовку фахівців.

Стажування – навчання, набуття досвіду, відпочинок......
(Німеччина)

Така форма співпраці дає можливість отримувати подвійні дипломи України та країн ЄС. Отже, знання іноземних мов сьогодні є реальною необхідністю, а не даниною моди.Дисципліни:

Методологія і організація наукових досліджень

Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю

Методика викладання в вищій школі

Міжнародна економічна статистика

Інтеграція України в світову економіку

Оподаткування ЗЕД

Облік у зарубіжних країнах

Міжнародне економічне право

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Міжнародний страховий і банківський бізнес

Облік міжнародних операцій

Глобальна економіка

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Валютні операції

Міжнародна інвестиційна діяльність

Міжнародні фінанси

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Управління міжнародними інвестиційними проектами

Стратегічне управління підприємством

Креативний менеджмент

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Корпоративне управління

Міжнародний менеджмент

Стратегічний менеджмент

Митна справа

Регіональна економіка і вільні економічні зони

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Історія міжнародних відносин

Світовий ринок ресурсів, товарів, послуг

Міжнародний економічний аналіз

Міжнародна економічна діяльність України

Міжнародна торгівля

Міжнародне мовне спілкування у бізнес-просторі

Ділова іноземна мова (англійська)

Економіка зарубіжних країн

Інвестиційний менеджмент

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Іноземна мова (французька)

Інформатика

Міжнародна економіка

Міжнародне приватне право

Міжнародний маркетинг

Міжнародні організації

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

© 2019 KNTU