Абітурієнту

Розглядаючи освіту як інтелектуальний ресурс цивілізовані країни стрімко рухаються до постіндустріального суспільства

Шановний абітурієнте!

Презентуємо спеціальність 292 „Міжнародні економічні відносини”. Підготовка з даної спеціальності здійснюється кафедрою міжнародних економічних відносин з 2000 року, яка займає лідируючі позиції в освітній сфері. Спеціальність має найвищий - IV рівень акредитації, що дає змогу здійснювати підготовку за освітніми рівнями „Бакалавр” та „Магістр”.

Звертаю вашу увагу на те, що з минулих часів і по сьогоднішній день міжнародні економічні відносини поєднують навколо себе людей, підприємства, країни. Ми стаємо свідченням того, як швидко змінюється світ трансформуючись в єдине глобальне суспільство. Це в свою чергу вимагає підготовки висококваліфікованих елітних кадрів нового покоління.

Обравши цю спеціальність у вас є можливість здобути глибокі теоретичні та практичні знання з дисциплін циклу загального та професійного спрямування. Отримавши диплом, випускники мають змогу працювати як в Україні так і за кордоном, займаючи провідні та керівні посади на підприємствах усіх форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а саме: в державних адміністраціях, торгово-промисловій палаті, митно-податкових установах, у фінансово-кредитних установах: банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, у консалтингових фірмах, товарних і валютних біржах, в освітній сфері та інше.

Завідувач кафедри міжнародних економічних
відносин, доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
Іван Михайлович МиценкоАбітурієнтам 2019!

Для вступу за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» для абітурієнтів 2019 року необхідно мати сертифікати ЗНО з таких дисциплін:

- за державним замовленням: Українська мова і література; Іноземна мова; Математика або Географія.

- за кошти фізичних та юридичних осіб: Українська мова і література; Іноземна мова; Історія України або Географія.

Конкурсний бал для вступу з цієї спеціальності повинен бути не менше 130 балів.

Особи, які мають диплом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності, мають можливість вступу на ІІ та ІІІ курси без ЗНО з української мови та літератури, склавши іспит в університеті.

До уваги випускників бакалаврів!

Бакалавр будь-якої спеціальності мають можливість вступу до магістратури за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за наявності ЗНО з іноземної мови.

Також, фахівці з дипломом спеціаліста будь якої спеціальності мають можливість вступу до магістратури за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» без ЗНО, склавши іспит в університеті.

© 2019 KNTU